Just Diamond 推薦

Just Diamond 18K玫瑰金戒指 4mm -稻束 Just Diamond 18K玫瑰金戒指 4mm -稻束商品圖示
$15624
以象徵豐沛與繁盛的稻穗為靈感,使用無接縫鍛造製法,配戴更舒適,可搭配同款戒指穿上項鏈做為吊墜佩戴,本商品為日本製造

Just Diamond 18K玫瑰金戒指 3mm -市松商品圖示 Just Diamond 18K玫瑰金戒指 3mm -市松
$12896


Just Diamond PT950鉑金戒指 3mm -市松商品圖示 Just Diamond PT950鉑金戒指 3mm -市松
$16244


Just Diamond 18K黃色金戒指 3mm -市松商品圖示 Just Diamond 18K黃色金戒指 3mm -市松
$12896