EH Bass Big Muff 效果器推薦 哪裡買

限時下殺▼原價$4300
集成了Little Big Muff的所有優點,跟傳統Big Muff完全一樣的電路設計

EH Bass Big Muff 效果器詳細規格

9V 電源

EH Bass Big Muff 效果器產品介紹

EH Bass Big Muff 效果器
◎ 集成了Little Big Muff的所有優點
◎ 跟傳統Big Muff完全一樣的電路設計


 

EH Bass Big Muff 效果器其他商品推薦

※ 實際商品內容請以yahoo購物中心為準