3D 印表機 推薦

XYZ Printing立體光固化3D列印機 NOBEL 1.0A XYZ Printing立體光固化3D列印機 NOBEL 1.0A商品圖示
$69990
雙載智慧軟硬體,廣泛運動多種耗材,最親民價格即能擁有

買就送3D筆
XYZ Printing 3D列印機 da Vinci Mini w商品圖示 XYZ Printing 3D列印機 da Vinci Mini w
$9990


買就送一卷耗材
XYZ Printing 雙色3D列印機 da Vinci 2.0A Duo商品圖示 XYZ Printing 雙色3D列印機 da Vinci 2.0A Duo
$19990


買再送3D筆 再送三好禮
XYZ Printing 手持式3D掃描器商品圖示 XYZ Printing 手持式3D掃描器
$6990


精確掃描 快速成型