3D 印表機 推薦

XYZ Printing 3D食物列印機 XYZ Printing 3D食物列印機商品圖示
$95000
多食材應用,自由調整擠出精細度,金屬流線外型,五吋觸控銀幕,操作方便,列印室最大可容下6吋蛋糕,支援USB Stick資料傳輸方便

買就再送一組料管&料管架&3D筆
XYZ Printing da Vinci 3D Pen商品圖示 XYZ Printing da Vinci 3D Pen
$1990


XYZ Printing 3D列印機 da Vinci 1.0 Pro 3in1商品圖示 XYZ Printing 3D列印機 da Vinci 1.0 Pro 3in1
$34990


買就送 XYZ 3D Pen+送一卷耗材
XYZ Printing立體光固化3D列印機 NOBEL 1.0A商品圖示 XYZ Printing立體光固化3D列印機 NOBEL 1.0A
$69990


買就送3D筆