3D 印表機 推薦

XYZ Printing 3D列印機 da Vinci 1.0 Pro 3in1 XYZ Printing 3D列印機 da Vinci 1.0 Pro 3in1商品圖示
$34990
XYZprinting 旗艦機王da Vinci Pro 3in1,只為滿足高規格需求的您!全球第一台結合3D列印、3D掃描、無線傳輸及與雷射雕刻(選配)於一身的專業級3D列印機!

買就送 XYZ 3D Pen+送一卷耗材
XYZ Printing da Vinci 3D Pen商品圖示 XYZ Printing da Vinci 3D Pen
$1990


XYZ Printing 3D列印機 da Vinci Jr. 1.0 3in1商品圖示 XYZ Printing 3D列印機 da Vinci Jr. 1.0 3in1
$25990


買就送 XYZ 3D Pen+送一卷耗材
XYZ Printing 手持式3D掃描器商品圖示 XYZ Printing 手持式3D掃描器
$6990


精確掃描 快速成型