3D 印表機 推薦

XYZ Printing da Vinci 3D Pen XYZ Printing da Vinci 3D Pen商品圖示
$1990
da Vinci 3D Pen 盡情揮灑~我的3D手創風格 友善價格、輕鬆擁有,讓您3D創作無門檻

XYZ Printing 3D食物列印機商品圖示 XYZ Printing 3D食物列印機
$95000


買就再送一組料管&料管架&3D筆
XYZ Printing 3D列印機 da Vinci Jr. 1.0 3in1商品圖示 XYZ Printing 3D列印機 da Vinci Jr. 1.0 3in1
$25990


買就送 XYZ 3D Pen+送一卷耗材
XYZ Printing 雙色3D列印機 da Vinci 2.0A Duo商品圖示 XYZ Printing 雙色3D列印機 da Vinci 2.0A Duo
$19990


買再送3D筆 再送三好禮