3D 印表機 推薦

XYZ Printing 雙色3D列印機 da Vinci 2.0A Duo XYZ Printing 雙色3D列印機 da Vinci 2.0A Duo商品圖示
$19990
雙噴頭,大尺寸列印,噴嘴自動清潔功能,免費3D雲端圖庫

買再送3D筆 再送三好禮
XYZ Printing 3D列印機 da Vinci Mini w商品圖示 XYZ Printing 3D列印機 da Vinci Mini w
$9990


買就送一卷耗材
XYZ Printing 3D食物列印機商品圖示 XYZ Printing 3D食物列印機
$95000


買就再送一組料管&料管架&3D筆
XYZ Printing 3D列印機 da Vinci 1.0 Pro商品圖示 XYZ Printing 3D列印機 da Vinci 1.0 Pro
$17990


買就送3D筆